Muži

Pravidelný přechod hráče z nižší věkové kategorie do vyšší po dosažení požadovaného věku je vždy
k 1.1. příslušného roku.
Hráč, který v průběhu ročníku dovrší věkovou hranici pro přechod do vyšší kategorie, může soutěž dohrát.
Hráči mají přednostní právo startovat ve své věkové kategorii. Dále mohou startovat pouze za družstvo nejbližší vyšší věkové kategorie.
Hráči nesmí startovat v soutěžích nižší věkové kategorie.


Novinky

10.03.2014

Oddíl házené HC Hlučín pořádá nábor nových hráčů.

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO